มาแล้ว!! “ทุนรัฐบาลตุรกี ประจำปี 2019” ให้นักศึกษาต่างชาติ เรียนต่อป.ตรี โท และเอก ฟรี!!

สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐตุรกีประจำประเทศไทยเปิดรับสมัครทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี โท และ เอก (Turkey Scholarships) ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2019 สำหรับนักศึกษาต่างชาติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุนการศึกษาจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้แก่ ค่าเล่าเรียน ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ ค่าที่พัก ค่าประกันสุขภาพ รวมถึงค่าใช้จ่ายรายเดือน ทั้งนี้ มีเงื่อนไขว่าผู้ได้รับทุนจะต้องศึกษาภาษาตุรกีก่อน เป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นทุนที่รัฐบาลตุรกีมอบแก่นักศึกษาต่างชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี โท เอก และทุนวิจัย ครอบคลุมหลายสาขาวิชา เช่น อิสลามศึกษา ตุรกีศึกษา ภูมิภาคศึกษา ศิลปศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัคร และเอกสารที่เกี่ยวข้องได้ที่นี่ คลิก

 

วิธีการสมัคร:

สมัครด้วยตนเองได้ทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr

 

ปิดรับสมัคร:

– เปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 15 มกราคม – 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยผู้ที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ www.turkiyeburslari.gov.tr

– การสัมภาษณ์และประกาศผล การสัมภาษณ์จะจัดขึ้นระหว่างเดือนเมษายน – พฤษภาคม 2562 และประกาศผลการคัดเลือกในเดือนกรกฎาคม 2562

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

turkiyeburslari.gov.tr

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ