ทุนป.เอก สายวิศวกรรมศาสตร์ และวิทยาศาสตร์คอมฯ U. of London สหราชอาณาจักร

มาอีกแล้วกับทุนปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัย University of London สำหรับคนที่อยากเรียนต่อสายวิศวกรรมศาสตร์ และสายวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์

หากคุณเป็นนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษาในประเทศ หรือนักศึกษาต่างชาติ ก็ล้วนมีสิทธิในการรับทุนจากทางมหาวิทยาลัยทั้งนั้น ส่วนรายละเอียดต่างๆ มีดังต่อไปนี้

 

 

ระดับทุน:

ปริญญาเอก

 

สาขาที่เปิดรับ:

วิศวกรรมศาสตร์ในสาขาต่างๆ ดังนี้

– Electrical and Electronic Engineering

– Civil Engineering

– Mechanical Engineering and Aeronautics

 

วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ในรสาขาต่างๆ ดังนี้

– Mathematics

– Computer Science

– Library and Information Science

 

มูลค่าทุน:

– ทุนการศึกษามูลค่า 16,000 ปอนด์ต่อปี (ประมาณ 600,000 บาทต่อปี) ในปี 2020 และ 2021

– ค่าเล่าเรียนเต็มจำนวนสำหรับนักศึกษาในประเทศ และนักศึกษาจาก EU

หมายเหตุ: หากเป็นนักศึกษาต่างชาติ ต้องจ่ายค่าส่วนต่างสำหรับค่าเล่าเรียน

 

จำนวนที่เปิดรับ:

20 ทุน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

– เป็นคนต่างชาติ

– ได้รับเกียรตินิยมอันดับ 2 หรือสูงกว่าในสาขาที่เกี่ยวข้อง

– มี มีคะแนน IELTS โดยรวม 6.5 โดยแต่ละพาร์ทต้องได้คะแนอย่างต่ำ 6.0 คะแนน (ในกรณีที่มาจากประเทศที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเป็นหลัก)

หมายเหตุ: หากไม่ได้เรียนสาขาที่เกี่ยวข้อง ก็สามารถส่งขอทุนได้ แล้วจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีไป

 

วิธีการสมัคร:

สมัครผ่านทางออนไลน์

– สำหรับสาขา Electrical and Electronic Engineering สมัครได้ ที่นี่

– สำหรับสาขา Civil Engineering สมัครได้ ที่นี่

– สำหรับสาขา Mechanical Engineering and Aeronautics สมัครได้ ที่นี่

– สำหรับสาขา Mathematics สมัครได้ ที่นี่

– สำหรับสาขา Computer Science สมัครได้ ที่นี่

– สำหรับสาขา Library and Information Science สมัครได้ ที่นี่

 

วันสิ้นสุดเการรับสมัคร:

20 เมษายน 2563

 

รายละเอียดเพิ่มเติม:

เว็บไซค์ของมหาวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ