ทุนป.เอก มูลค่าสูงสุด 560,000 บาท ณ University of Otago ประเทศนิวซีแลนด์

Doctoral Scholarship ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก สำหรับนักศึกษาที่ต้องการเรียนต่อที่ University of Otago มหาวิทยาลัยในนิวซีแลนด์ที่มีชื่อเสียงด้านคุณภาพการวิจัย

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

มูลค่าสูงสุด NZ$27,000 (ประมาณ 560,000บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ปริญญาเอก ทุกสาขาที่มหาวิทยาลัยเปิดสอน

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดรับสมัครนักศึกษาทั้งในและต่างประเทศ

-สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโท และได้ทำวิทยานิพนธ์

มีคุณสมบัติตามข้อกำหนดการเข้าเรียนของมหาวิทยาลัย

-สามารถพูดและเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

เขียนอธิบายเกี่ยวกับระยะเวลาที่ใช้ในการทำวิทยานิพนธ์ให้สำเร็จ

 

วิธีการสมัคร:

สมัครเข้าเรียนในระดับปริญญาเอก สาขาที่สนใจ หลังจากได้รับการยืนยันแล้วสามารถสมัครทุนผ่านช่องทางของมหาวิทยาลัยได้

 

ปิดรับสมัคร:

ไม่ระบุ

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www.otago.ac.nz

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ