University of Warwick สนับสนุนทุนเรียนต่อให้นักเรียนต่างชาติ ที่สหราชอาณาจักร

มหาวิทยาลัย Warwick สนับสนุนทุนวิจัยในระดับปริญญาเอกให้นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสเรียนต่อที่สหราชอาณาจักร โดยมีรายละเอียดทุนดังนี้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

ทุน Chancellor’s International ในปีการศึกษา 2018/19 จำนวน 25 ทุน โดยมอบให้ผู้สมัครเรียนระดับปริญญาเอกที่เข้าเรียนช่วงภาคฤดูใบไม้ร่วง เงินสนับสนุนมีดังนี้

-ทุนค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน มูลค่าสูงสุด £20,730 (หรือประมาณ 880,000 บาท ซึ่งตัวเลขนี้น่าจะเพิ่มขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อในปี 2018/2019)

-เงินค่าบำรุงรักษาตามอัตร ประมาณ £14,800 (หรือประมาณ 600,000 บาท สำหรับทุนเต็มจำนวน)

-ระยะเวลาของทุนเท่ากับ 3.5 ปี เว้นแต่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงปีแรกของการศึกษา เมื่อสมัครแล้วระยะเวลาที่จะได้รับทุนจะลดลงไปด้วย

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

ทุนวิจัยระดับปริญญาเอก

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-สมัครเรียนระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย Warwick โดยเริ่มเรียนในเดือนตุลาคม 2018

-ต้องเป็นนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาเอก (PhD หรือ MPhil/PhD ) ที่มหาวิทยาลัย Warwick เป็นครั้งแรก

-ต้องเป็นนักศึกษาจากต่างชาติ

-ผู้สมัครเรียนสาขาใดก็ได้ที่มหาวิทยาลัย Warwick

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

-เกณฑ์การจัดอันดับ PGR (PGR Ranking Criteria)

-คำแนะนำในการสมัคร (Guidance notes for applicants)

 

วิธีการสมัคร:

ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครที่ Joint Postgraduate Admissions and Scholarship Application form และผู้สมัครต้องไม่ลืมกรอกในส่วนการตอบรับขอสมัครรับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัย

ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในปีแรกของการเรียนระดับปริญญาเอกหรือสมัครเข้าเรียนก่อนวันที่ 1 สิงหาคม 2017 และต้องการขอรับทุนการศึกษา กรุณากรอกใบสมัครที่เป็น Single Scholarship Application form

ปิดรับสมัคร:

หมดเขตส่งใบสมัครวันที่ 19 มกราคม 2018

ส่งเอกสารเพิ่มเติม (หนังสืออ้างอิงและระเบียนแสดงผลการเรียน) ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

www2.warwick.ac.uk

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ