Wits University มอบทุนในระดับป.โท-ทุนวิจัยหลังป.เอก ศึกษาต่อที่แอฟริกาใต้

CoE in Human Development ประกาศมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกแก่นักศึกษาที่มีความเป็นเลิศทางวิชาการ เรียนต่อที่ University of the Witwatersrand ประเทศแอฟริกาใต้

 

 

มูลค่าทุนการศึกษา:

– นักศึกษาระดับป.โท จะได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลาสองปี มูลค่า R70 000 ต่อปี (ประมาณ 158,000 บาท)

– นักศึกษาระดับป.เอก จะได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลาสามปี มูลค่า R100 000 ต่อปี (ประมาณ 227,000 บาท)

– นักศึกษาในระดับหลังป.เอก จะได้รับทุนสนับสนุนเป็นเวลาสามปี มูลค่า R200 000 ต่อปี (ประมาณ 454,000 บาท)

 

ระดับการศึกษา/สาขาวิชา:

เรียนต่อในระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลักสูตรหลังปริญญาเอก ในสาขาวิชาที่กำหนด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร:

-เปิดกว้างสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

-นักศึกษาที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาราชการ จำเป็นต้องแสดงหลักฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง:

– CV

– สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง

– ผลการเรียนล่าสุด

– จดหมายรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษา

– ประวัติโดยย่อของที่ปรึกษา

– เค้าโครงการวิจัย

 

วิธีการสมัคร:

อ่านระเบียบการ และสมัครได้ ที่นี่

 

ปิดรับสมัคร:

23 พฤศจิกายน 2018

 

ข้อมูลเพิ่มเติม:

เว็บไซต์: www.wits.ac.za

อีเมล: coe.human@wits.ac.za

ร่วมแสดงความคิดเห็นกันจ้า...

ทุนการศึกษาอื่นๆที่น่าสนใจ