ญี่ปุ่น - search results

If you're not happy with the results, please do another search

เปิดรับสมัครอีกแล้วกับทุนฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น กับโครงการ UTRIP Summer Internship in Japan 2020 พร้อมทุนเต็มจำนวนให้นักศึกษาที่สนใจฝึกงานที่ School of Science University of Tokyo โดยเฉพาะคณะวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ดังนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: - ตั๋วเครื่องบินไป - กลับ - ที่พัก - ค่าใช้จ่ายรายเดือน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป...

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) ได้เปิดรับสมัครทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2563 "Japanese Teaching Methods Program for Teachers of Specified Skilled Worker Candidates" แก่ครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในระดับอาชีวศึกษา ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น...

MEXT University Recommendation Scholarship เป็นทุนที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นให้นักศึกษาต่างชาติ ที่สนใจศึกษาต่อในระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มหาวิทยาลัย Ritsumeikan MEXT หรือที่รู้จักในอีกชื่อว่า Monbukagakusho เปิดโอกาสให้ผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถขอรับทุนได้ในคณะ และสาขาที่ทางมหาวิทยาลัยได้เปิดสอน โดยรายละเอียดเพิ่มเติมมีดังนี้   มูลค่าทุนการศึกษา: - ทุนการศึกษาเต็มจำนวน - ค่าใช้จ่ายรายเดือน - ค่าตั๋วเครื่องบิน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ปริญญาโท และปริญญาเอก   คุณสมบัติผู้สมัคร: - ผู้สมัครต้องเรียนจบในระดับมัธยม หรือระดับปริญญาตรีในประเทศอื่นที่ไม่ใช่ญี่ปุ่นเป็นเวลา 16 - 18 ปี - ผู้สมัครที่มีสัญชาติญี่ปุ่นไม่มีสิทธิ์สมัคร - มี...

มาแล้ว! กิจกรรมดีๆ ที่ส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย พร้อมเปิดพื้นที่แสดงความคิดเห็นผ่านผลงานศิลปะ! อีซูซุ ร่วมกับ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพโปสเตอร์ พร้อมคำขวัญ หัวข้อ "สิ่งแวดล้อมวิกฤติ...ชีวิตยากเข็ญ" ในโครงการอีซูซุเยาวชนสัมพันธ์ 2562 ชิงรางวัล "อีซูซุพาน้องๆ ท่องญี่ปุ่น" พร้อมโล่ประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษามากมาย     คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน: - เปิดรับสมัครเยาวชนระดับมัธยมศึกษาสายสามัญ - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น อายุไม่เกิน 15 ปี -...

มูลนิธิโรตารีโยเนยาม่ากำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาต่างชาติ ที่ต้องการขอทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาที่ประเทศญี่ปุ่น ปีการศึกษา 2020 (ทั้งช่วงเปิดเทอมใบไม้ผลิ และช่วงเปิดเทอมใบไม้ร่วง)     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนครอบคลุมค่าเล่าเรียนและค่าตั๋วเครื่องบินเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาตรี โทและเอก ไม่จำกัดสาขา   คุณสมบัติผู้สมัคร: 1. เป็นผู้ที่ไม่ถือสัญชาติญี่ปุ่น อายุต่ำกว่า 45 ปี (เกิดหลัง 1 เม.ย. 1975) 2. อาศัยอยู่นอกประเทศญี่ปุ่น 3. เป็นผู้ที่กำลังจะเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาในประเทศญี่ปุ่น (กำลังสมัครเข้าเรียน หรือ ตั้งใจจะสมัครเข้าเรียนในสถานศึกษาญี่ปุ่นในปี 2020) 4. ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ JLPT...

กลับมาอีกครั้ง! กับกิจกรรมสนุกๆ ที่น้องๆ จะได้เรียนรู้เกี่ยวกับสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่นเพิ่มมากขึ้นพร้อมโอกาสสำคัญในการลุ้นรับทุนการศึกษา!! ค่าย TNI World Class ครั้งที่ 5 จัดโดยสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น มีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน TNI World Class คณะละ 2 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน เป็นทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอด 4 ปีการศึกษา และมีทุนสนับสนุนการไปแลกเปลี่ยนต่างประเทศในช่วงที่กำลังศึกษา ภายในค่ายมีกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนได้ทำความรู้จักสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น...

รัฐบาลญี่ปุ่นประสงค์จะให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการพลเรือนสามัญ/บุคลากรภาครัฐ เพื่อไปศึกษาในระดับปริญญาโท ณ NATIONAL GRADUATE INSTITUTE FOR POLICY STUDIES (GRIPS) ณ กรุงโตเกียว ปีการศึกษา 2562(2019) ระยะเวลาการศึกษา 1 ปี ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - กันยายน 2564     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนสนับสนุนการศึกษาต่อระดับปริญญาโทโดยรัฐบาลญี่ปุ่น   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาโท สาขาวิชาต่อไปนี้ 1.  สาขาวิชา...

เริ่มขึ้นแล้ว!! กิจกรรมที่จะทำให้คุณได้รู้จักกับ "คณะบริหารธุรกิจ" จากสถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น พร้อมเจาะลึก 2 สาขาที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในสถาบัน กับค่าย IBJ Tomodachi Camp 2019 ที่นักเรียนชั้น ม.ปลาย ควรเข้าก่อนตัดสินใจเข้ามหาลัย ! เพื่อให้ได้รู้ว่าตัวเองชอบอะไร เพราะที่นี่เขาเน้นทั้งภาษาอังกฤษและญี่ปุ่น และยังเน้นในด้านธุรกิจอีกด้วย     คุณสมบัติ: น้องๆ ระดับชั้นม.3-6 / ปวช.   จำนวนที่เปิดรับ: 120 คน   ค่าสมัคร: ฟรี   หมดเขตรับสมัคร: 27 กันยายน 2019...

Hakuho Japanese Research Fellowship เป็นทุนเต็มจำนวนสนับสนุนวิจัยด้านภาษา-วัฒนธรรมญี่ปุ่น โดยผู้สมัครจะต้องทำวิจัยเกี่ยวกับหัวข้อที่กำหนดเท่านั้น รายละเอียดทุนมีดังนี้ มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนครอบคลุมค่าเครื่องบิน ค่าที่พัก เงินสนับสนุนวิจัย รวม 15 ทุน   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ทุนสำหรับวิจัยระยะยาว (12 เดือน) และทุนวิจัยระยะสั้น (6 เดือน) หัวข้อวิจัยที่กำหนดมีดังต่อไปนี้ - Japanese language - Japanese language education - Japanese literature - Japanese culture   คุณสมบัติผู้สมัคร: - ผู้สมัครต้องเป็นนักวิจัยชาวต่างชาติที่มีความประสงค์จะทำวิจัยในหัวข้อที่กำหนด - ผู้สมัครต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่น อ่านรายละเอียดคุณสมบัติผู้สมัครเพิ่มเติม...

มหาวิทยาลัย Nanzan เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุ่น ได้ติดต่อให้สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.น.ญ.) เป็นผู้คัดเลือกนิสิตนักศึกษา/นักเรียน เพื่อรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานโยบายศึกษา (Policy Studies) เข้าศึกษาในปี 2563 จำนวน 2 ทุน ส.น.ญ. จึงเชิญชวนผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนดังกล่าว ดังรายละเอียดต่อไปนี้     มูลค่าทุนการศึกษา: 1. ทุนส่วนลดค่าเล่าเรียน และพร้อมค่าครองชีพ 40,000 เยนต่อเดือน (ประมาณ...

พื้นที่โชว์ของสำหรับน้องๆ ที่อยากไปเรียนญี่ปุ่นฟรี 2 สัปดาห์เต็ม!! โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น Jeducation Center ขอเชิญนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาญี่ปุ่น และความรู้เกี่ยวกับญี่ปุ่น "J-Challenge 2019" รุ่นที่ 13 ชิงทุนไปเรียนภาษาที่ญี่ปุ่น พร้อมพักโฮมสเตย์ ใช้ชีวิตกับครอบครัวชาวญี่ปุ่น 2 สัปดาห์ (ทีมที่ชนะเดินทางไปญี่ปุ่นปี 2020)     การติกาการประกวด: ระดับมัธยมปลาย - เป็นนักเรียนระดับมัธยมปลาย สัญชาติไทย และต้องอยู่โรงเรียนเดียวกัน...

มูลนิธิทุนการศึกษานานาชาตินิโทริ (Nitori International Scholarship Foundation) มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโทแก่นักศึกษาต่างชาติจากทั่วโลกเพื่อเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่นในปีการศึกษา 2020 โดยไม่จำกัดสาขาวิชา     มูลค่าทุนการศึกษา: ทุนมูลค่า ¥80,000 ต่อเดือน (ประมาณ 23,000 บาท) เป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่เปิดภาคเรียนในเดือนเมษายน 2020 เป็นต้นไป   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: ระดับปริญญาตรีและโท ไม่จำกัดสาขาวิชา ณ มหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น   คุณสมบัติผู้สมัคร: 1. ผู้สมัครต้องลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรระดับปริญญาตรีหรือโท ในสาขาใดก็ได้สำหรับภาคเรียนใหม่เดือนเมษายน...

เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ (The Japan Foundation, Bangkok) เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น มีหน้าที่ให้การสนับสนุนการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมญี่ปุ่น และการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นในต่างประเทศ รวมทั้งดำเนินการจัดสอบทักษะภาษาญี่ปุ่นสำหรับโครงการเปิดรับชาวต่างชาติไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่น เจแปนฟาวน์เดชั่นได้เปิดรับสมัครครูผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษา เพื่อรับทุนอบรมการสอนภาษาญี่ปุ่น ณ ศูนย์ภาษาญี่ปุ่นอุระวะ เจแปนฟาวน์เดชั่น ประเทศญี่ปุ่น     จุดประสงค์ของโครงการ: โดยการอบรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวความคิดมาตรฐานการเรียนการสอนภาษาญี่ปุ่นของเจแปนฟาวน์เดชั่น (JF Standard) ให้แก่ผู้สอนภาษาญี่ปุ่นชาวไทยในสถาบันอาชีวศึกษาของไทย รวมถึงทฤษฎีและแนวทางการสอนภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตประจำวันและการทำงาน   การอบรมออกเป็น2 ช่วง: ทุนอบรมรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 19 พฤศจิกายน...

เปิดรับสมัครแล้ว!! "การแข่งขันทักษะการใช้พจนานุกรมภาษาญี่ปุ่น" (คันจิ-ไทย) Mainichi Dictation Battle ครั้งที่ 2 สำหรับนักเรียน นิสิต และนักศึกษาที่สนใจในภาษาญี่ปุ่น เพื่อส่งเสริมพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางด้านภาษา สําหรับเยาวชนของประเทศ โดยในครั้งนี้จะจัดให้มีการแข่งขันขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 25 สิงหาคม 2562 เป็นส่วนหนึ่งของงาน "นิทรรศการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นครั้งที่ 40 (Study in Japan Fair 2019) ซึ่งจะจัดในวันเสาร์ที่...

Sakura Products (Thailand) ขอเชิญนิสิต นักศึกษา ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดวาดภาพ "I AM ORIGINAL 3 หัวข้อ วาดฝันกับมือ" ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวม 60,000 บาท พร้อมได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมงานกับศิลปินแต่ละทีม และได้ร่วมทริปไปญี่ปุ่นกับเหล่าศิลปิน     วัตถุประสงค์: เพื่อให้นิสิต นักศึกษาได้ทราบกระบวนการคิดงาน การตีโจทย์ และการทำงานให้ตรง Concept รูปแบบของชิ้นงานที่จะส่งเข้าประกวด แบ่งเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1....

โอกาสร่วมงานกับ AirAsia กลับมาอีกครั้ง!! สำหรับผู้ที่มีความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น และชื่นชอบในการออกแบบ AirAsia กำลังรับสมัคร Senior Designer เพื่อมาร่วมทีม ตำแหน่งนี้ จะรับผิดชอบโดยตรเกี่ยวกับโฆษณาและภาพลักษณ์ทั้งหมด ของแคมเปญที่จะใช้โปรโมทองค์กร ทีมงานฝ่ายสร้างสรรค์นี้ จะทำงานเชื่อมต่อกับทุกแผนกภายในบริษัท หน่วยงานภายนอก และอื่นๆ     คุณสมบัติ: - มีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านการทำงานสร้างสรรค์อย่างน้อย 4 ปี ในสายงานต่างๆ เช่น การโฆษณาดิจิตอล...

SATO YO International Scholarship Foundation โครงการทุนการศึกษาที่จัดมอบโดย Kyushu University มหาวิทยาลัยในฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น โดยให้การสนับสนุนนักศึกษาต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรปริญญาตรี ปริญญาโท หรือปริญญาเอก     มูลค่าทุนการศึกษา: มูลค่า 150,000 เยนต่อเดือนสำหรับระดับปริญญาตรี (ประมาณ 43,000 บาท) และ 180,000 เยนต่อเดือนสำหรับระดับบัณฑิตศึกษา (ประมาณ 51,000 บาท)   ระดับการศึกษา/สาขาวิชา: หลักสูตรปริญญาตรี...

ใครที่อยากไปเรียนที่ญี่ปุ่นห้ามพลาดกับข่าวทุนการศึกษาที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ เพราะแจกเยอะจริง รวมแล้วกว่า 120 ทุนที่มอบให้แก่นักศึกษาไทย โดยมีทั้งทุนระดับปริญญาตรี ทุนอบรมวิจัย (สำหรับต่อป.โท) ทุนวิทยาลัยเทคนิค ทุนฝึกอบรมวิชาชีพ ทุนญี่ปุ่นศึกษา ทุนฝึกอบรมวิชาชีพครู ทุนนักศึกษาประเภท Young Leaders' Program (YLP) (สำหรับราชการ) ซึ่งทุนเหล่านี้ล้วนเป็นทุนให้เปล่า และไม่จำเป็นต้องมีทักษะภาษาญี่ปุ่นก็ได้ รายละเอียดต่างๆ มีดังนี้   มูลค่าทุน: -สนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน -ครอบคลุมค่าเล่าเรียน -เงินเดือน   ประเภททุนการศึกษา: 1. ทุนนักศึกษาปริญญาตรี (Undergraduate Students) คุณสมบัติ: -สัญชาติไทย -อายุครบ 17...

โอกาสดีสำหรับน้องๆ ที่ต้องการลุ้นชิงทุนการศึกษาจากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศที่แจกทุนการศึกษาจำนวนมากในแต่ละปี นี่คือเวลาแห่งการเตรียมตัวให้พร้อม!! งานติวการกุศล "โค้งสุดท้าย ชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น" จัดขึ้นโดยทีมงาน Be Betters และได้รับความร่วมมือในการสอนภาษาญี่ปุ่นจาก วัฒน์โตะเซนเซย์ มีจุดประสงค์ เพื่อติวให้กับน้องๆ ที่ต้องการสอบชิงทุนรัฐบาลญี่ปุ่น โดยเฉพาะในคณะทางสายวิทย์ การติวในกิจกรรมนี้จะแบ่งออกเป็น   วิชาคณิตศาสตร์ สอนโดย พี่เบสท์ - โอลิมปิกคณิตศาสตร์ ประเทศญี่ปุ่น - อันดับ 1 ชิงทุนเรียนต่อประเทศญี่ปุ่น - 100 คะแนนเต็ม...

วันนี้เรามีข่าวประชาสัมพันธ์ดีๆ มาฝากกันอีกเช่นเคย กับทุนปริญญาเอกเรียนร่วมในสองสถาบัน ซึ่งได้แก่ สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร (SIIT) ประเทศไทย และ Japan Advanced Institute of Science and Technology (JAIST) ประเทศญี่ปุ่น โดยเป็นทุนที่มอบให้เรียนต่อในด้าน Service Science ซึ่งรวมถึงสาขาวิชาต่างๆ ในวิศวกรรมและเทคโนโลยี เป็นหลักสูตร 4 ปี เรียนทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่น...

เรื่องราวที่ไม่ควรพลาด...